Statistické zpracování dat
Konzultace pro firmy, školení statistiky, data mining, zpracování dat

Dobrý den,

potřebujete ve firmě nebo sami vyřešit nějaký statistický problém a nevíte jak na to?

Statistické zpracování je alfou a omegou mnoha vědeckých prací, klinických studií či firemních řešení.

Často až kvalitní statistické zpracování odhalí tajemství, která nejsou viditelná při prvotní povrchní analýze dat. Statistik v rámci analýzy dat často objeví to, co by laikovi zůstalo skryto. Vaše práce se tak může dobrým statistickým vyhodnocením významně zhodnotit.

Statistika - graf

Statistika nuda je,
má však cenné údaje!

Co vám mohu nabídnout:


V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit na tel. 777 624 456

Kontakt / statistika, matematika

RNDr. Marian Rybář

RNDr. Marian Rybář

Tel: 777 624 456

E-mail: mat.stat@seznam.cz

PRAHA

Mé vzdělání v oboru

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor finanční a pojistná matematika)
  • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky a biologie pro střední školy)
  • Státní zkouška ze statistiky
  • Státní zkouška z matematiky

Statistické konzultace = www.statdata.cz

Statistika a zpracování dat = www.statdata.cz

TIP: Navštivte web www.matstat.eu - nabízíme spektrum služeb v oblasti matematických a statistických projektů

TIP: Navštivte web www.matstat.cz - nabízíme doučování matematiky a statistiky